Başvuru

Türkçe

Seyahat Desteği

Proje faaliyetleri gereği yapılmasıq gerekli görülen toplantı, çalışma ziyareti, network vb. çalışmalar için yapılacak seyahatlerin gerektirdiği giderler için 50.000 TL ile birlikte, diğer bilimsel toplantı (kongre, sempozyum vb.) ve çalışma ziyaretleri için de 30.000 TL olmak üzere toplamda 80.000 TL’ye kadar ödenek istenebilir.

Proje Ekibi

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer görev alabilir. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Kimler Başvurabilir?

Çağrı kapsamında başarılı bulunan Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketler

Kimler Başvurabilir?

2515 COST Destek Programı'na bir COST Aksiyonu'nda Yönetim Komitesi asil üyesi olarak görev yapmakta olan veya bir COST Aksiyonu'na Yönetim Komitesi asil üyesi olarak görev yapmak amacındaki bilim insanları başvurabilmektedir. 

 

Program bir uluslararası destek programı olup ARDEB projelerinde görev alma limitlerine tabi değildir. Bir bilim insanı dilediği kadar 2515 COST Destek Programı projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilir. 

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru