Başvuru Süreci

Türkçe

Önemli Hususlar

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
•    Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların* TÜBİTAK - Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
•    Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir).

Ulusal Başvuru Kuralları

2559 Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (MoESTD) ile İkili İşbirliği Programı’nda "1071 Araştırma Projeleri Kuralları" geçerlidir. 
 
Yukarıda sunulan belgede başvuru süreciyle ilgili aşağıdaki bilgileri içermektedir:
 
•    Kimler Başvurabilir
•    Destek Oranı Nedir
•    Desteklenen Gider Kalemleri
•    Proje Ekibi (Yürütücü, Araştırmacı, Danışman, Bursiyer, Yardımcı Personel)

Subscribe to RSS - Başvuru Süreci