Araştırma Programları

Türkçe

2515 COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı

2515 - COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlarda Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) ve/veya Çalışma Grubu üyesi olarak görev alan bilim insanlarının Aksiyon konusuyla uyumlu Ar-Ge projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Subscribe to RSS - Araştırma Programları