TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 90

Merkezlerin performansı geliştirilen yeni modelle değerlendiriliyor
81
Araştırma
Merkezlerinde
Performans Ölçümü
Kalkınma Bakanlığı ile imzalanan işbirliği
protokolü kapsamında, ilk defa Yükseköğre-
tim Kurumları bünyesinde yer alan araştırma
merkezlerinin performanslarının değerlendi-
rilebilmesi için özgün bir model geliştirdik.
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...108
Powered by FlippingBook