TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 84

2023 Hedeflerine Ürün - Teknoloji Odaklı Program
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı
75
Dünyaca Ünlü
Türk Bilim İnsanları
İstanbul’da Buluşuyor
İlki 2012 yılında yapılan Türk Bilim İnsanları
Kurultayı ile kariyerine yurt dışında devam
eden ve önemli çalışmaları bulunan Türk
araştırmacılar iki yıldır İstanbul’da bir araya
geliyor. Kurultayda kıymetli bilim insanlarımı-
zın deneyim ve görüşlerinden yararlanıyoruz.
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...108
Powered by FlippingBook