TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 82

80
Horizon 2020 teşvik mekanizması
73
Horizon 2020
Katılımını Artırma
Teşviği
Araştırmacılarımızın Horizon 2020 Programına
katılımlarını artırmak için yeni bir destek ve
teşvik mekanizması oluşturduk.
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...108
Powered by FlippingBook