TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 80

AB’nin en geniş bütçeli araştırma fonu
71
Üniversite ve
Sanayicilere
Horizon 2020
Fırsatı
Türkiye, AB 7. Çerçeve Programı’nda gösterdiği
başarıyı, 2014 -2020 yılları arasında sürecek
Horizon 2020 Programı’nda daha ileriye
taşımayı hedefliyor.
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...108
Powered by FlippingBook