TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 78

Uluslararası işbirliği ağı gelişiyor
69
Bilim ve teknoloji alanında kurulan ikili ve
çoklu işbirlikleri ile Türk araştırmacıların
dünyanın önde gelen araştırma merkezleri ve
organizasyonlarından yararlanmasına imkân
sağlıyoruz.
Türk Araştırmacılara
Yeni Kapılar
Açılıyor
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...108
Powered by FlippingBook