TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 76

Akademik ders materyallerinde bir ilk
Üniversitelerde
Türkçe e-Ders ve
e-Kitap
Dönemi
Akademik ders materyallerinin hazırlanması
ve zenginleştirilmesi ile üniversitelerde anlatı-
lan derslerin herkese ücretsiz paylaşılmasını
amaçlıyoruz.
67
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...108
Powered by FlippingBook