TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 74

Eğitimde fırsat eşitliği
65
Eğitimde
e-Ders
Dönemi
Eğitimde fırsat eşitliğini ve öğrencilerin
eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla,
e-ders videoları, bilimsel animasyon senaryoları
ve yabancı dil öğrenimini kolaştırmayı
hedefleyen bir model geliştirdik.
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...108
Powered by FlippingBook