TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 7

Başkan’dan
TÜBİTAK olarak ülkemizin hedef ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda, mevcut destek ve teşvik programlarımızı revize
etmeye ve yeni programlar geliştirmeye devamediyoruz.
Bu revizyonları, G-20 ülkelerinde kurulan Ar-Ge ve yenilik
sistemlerini ve destek mekanizmalarını inceleyerek, bu
ülkelere ziyaretler yaparak ve en etkin yapıları titizlikle
değerlendirerek geliştiriyoruz. Bütün bu değerlendirmeler
neticesinde, artık dünyayamodel teşkil edebilecek yetkin-
liktebir ulusal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sahipolduğu-
muzu memnuniyetle ifade edebiliriz. Öyle ki, birçoğu ül-
kemizde ilk kez uygulanma özelliği taşıyan bu yeniliklerin
bir kısmı, dünyada da sayılı örnekler arasında yer alıyor.
Son yıllarda geliştirdiğimiz yeniliklerden öne çıkanları,
TÜBİTAKYENİLİKLER kitabındabir arayagetirdik. Yalnızca
bilim ve teknoloji alanında değil, tüm alanlardaki gelişi-
me ivme kazandıracak nitelikteki bu yeniliklerden azami
ölçüde yararlanmanızı ve bu yeniliklerin de katkısıyla ül-
kemizin bilim ve teknoloji alanında yaşadığı atılımın hız
kazanmasını temenni ediyoruz.
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
TÜBİTAK Başkanı
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...108
Powered by FlippingBook