TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 68

66
Doğa, Bilim
ve Teknoloji
Farkındalığı Artacak
Ülke genelinde doğa, bilimve teknoloji ile ilgili
konularda farkındalık yaratmak ve bilimsel bilgiyi
topluma eğlenceli ve anlaşılır şekilde aktarmak
için bilimsel içerikli şenliklerin düzenlenmesini
destekliyoruz.
Ülke genelinde bilim şenlikleri
59
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...108
Powered by FlippingBook