TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 60

Türkiye, bilim ve teknolojide cazibe merkezi oluyor
51
Deneyimli Uluslararası
Araştırmacılar
Türkiye’ye Geliyor
Bilim insanı açığının kapatılmasına yardımcı
olmak amacıyla yurt dışındaki Türk ve
yabancı araştırmacıların ülkemizde istihdamı
için yeni destek programı başlattık.
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...108
Powered by FlippingBook