TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 42

KOBİ’ler için
Ar-Ge Rehberi
Desteği
KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yapabilme
kapasitelerini artırmaya yönelik ulusal ölçekli
mentörlük mekanizmasının geliştirilmesini
ve uygulanmasını destekliyoruz.
KOBİ’lerin Ar-Ge yetenekleri artacak
33
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...108
Powered by FlippingBook