TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 38

Patent teşvikinde yeni dönem
Patentte
Başvurudan Tescile
Ek Destek ve Ödül
Ulusal ve uluslararası patent başvuru
sayısının artırılması amacıyla başvurudan
tescile tüm süreci destekleyen yeni bir
program başlattık.
29
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...108
Powered by FlippingBook