TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 34

YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
32
Her Yıl 10 Teknoloji
T r ans f e r Of i s i ne Des t ek
İlk kez 2012 yılında başlatılan 1513 Teknoloji
Transfer Ofisi Destekleme Programı ile her yıl
10 teknoloji transfer ofisine 10 yıl süresince,
yıllık 10 milyon TL’ye kadar destek veriliyor.
25
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...108
Powered by FlippingBook