TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 22

Yüksek
Bütçeli
Milli Projeler
Kamunun ve savunma sanayisinin belir-
lediği ihtiyaçlar için Ar-Ge projelerini
destekliyoruz. Çıkılan çağrılar neticesin-
de milli projeler gelişiyor; dışa bağımlılık
azalıyor.
Kamunun vizyon projelerine Ar-Ge çözümleri
13
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...108
Powered by FlippingBook