TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 17

TÜBİTAK
15
Milyon TL
Destek
2,5
1001
Programından
Kat Daha
Yüksek
Bütçe
Son 2Yılda
Çağrıya
Çıkıldı
44
Otomotiv
Sağlık
Gıda
Sağlık
Enerji
Bilişim
4G Teknolojileri
Elektrikli
Araç
Bor Teknolojileri
Kanser Teşhis
ve Tedavi
Yerli Tohum
Yerli İlaç ve Aşı
59
2014
Yılında
Çağrı
7
ÖRNEK
8
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...108
Powered by FlippingBook