TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 16

Geleceğin
Türkiye’sinin
Projelerine
Destek
Türkiye’nin öncelikli alanlarına odaklandık.
Kamu ve üniversitelerdeki araştırmacılara
yönelik 44 başlıkta çağrıya çıktık.
2023 hedefleri için stratejik ve öncelikli alanlar...
7
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...108
Powered by FlippingBook