TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 15

13
Kurum
Hisseleri
Üniversiteden
Üniversiteye
Değişiyor
Hesaplamalar
Objektif Kriterlere
Göre Yapılıyor
Performans
Arttıkça
Kurum Hissesi
Artıyor
Bir üniversitede 1001 progra-
mında 100 proje yürütülürse
Bir üniversitede 1003 progra-
mında 10 proje yürütülürse
Yıllık proje bütçesi:
12 milyonTL
Yıllık proje bütçesi
8 milyonTL
Yıllık kurumhisse geliri
6 milyonTL (ekstra)
Yıllık kurumhisse geliri
4 milyonTL (ekstra)
ÖRNEK
Üniversite
Proje Bütçesi Dışında
10MilyonTL
KurumHissesi
Elde Edecek
6
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...108
Powered by FlippingBook