TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 14

Daha Çok Proje
Daha Fazla Gelir
Ar-Ge fonlarının üniversite bütçesi içindeki
oranını yüzde 25’ler seviyesine çıkarabilmek
ve bu yolla üniversiteleri Ar-Ge’ye yönlendirmek
için kurum hissesini yüzde 50’ye yükselttik.
Üniversitelere proje başına verilen kurumhissesi artırıldı
5
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...108
Powered by FlippingBook