TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 12

Projelere
100 Bin TL
Ödül
Projelerin etkinliğini artırmak için
araştırmacılara proje performanslarıyla
orantılı olarak proje teşvik ikramiyesine
ilave 100 bin TL direkt ödül vermeye
başladık.
Projelerin performansına göre ödül
3
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...108
Powered by FlippingBook