TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 103

101
Son 2 yılda proje başvuru sayısı 2 kat arttı
TEYDEB
2285
2001
1755
1688
2818
3188
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
• 2008-2011 yılları arası yıllık ortalama
1.932
proje önerisi
• 2012-2013 yılları arası yıllık ortalama
3.003
proje önerisi
94
Proje Başvuru Sayısı
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108
Powered by FlippingBook