TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 102

Son 2 yılda proje başvuru sayısı 1,5 kat arttı
4944
4910
5154
5060
6182
7813
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ARDEB
• 2008-2011 yılları arası yıllık ortalama
5.017
proje önerisi
• 2012-2013 yılları arası yıllık ortalama
6.998
proje önerisi
93
YENİLİKLER KİTABI 2012 - 2014
Proje Başvuru Sayısı
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108
Powered by FlippingBook