TÜBİTAK Bülten / Sayı 205 - Ocak 2019 - page 1

Ocak 2019
Sayı: 205
T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
Uçan Araba, Sürücüsüz
Araç, Roket Yarışmaları...
Teknofest 2019
Başvuruları Başladı!
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK
Arasında İşbirliğine
Yönelik Protokoller
İmzalandı
TÜBİTAK’ın 2244 Sanayi
Doktora Programı İmza
Töreni Bakan Varank’ın
Katılımıyla Gerçekleştirildi
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook