TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
15 Temmuz 2016’da milletçe maruz kaldığımız, FETÖ’nün
yurt içi ve yurt dışı işbirlikçilerince gerçekleştirilmeye çalışı-
lan hain kalkışmanın ikinci yıldönümünde, insanlık dışı bu
girişimin tüm aktör ve destekçilerini lanetliyoruz. Milletimi-
zin ve devletimizin birlik, bağımsızlık ve bekasına canı paha-
sına sahip çıkan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazi
ve kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu kalkışma girişimi Dünyaya bir kez daha göstermiştir ki,
aziz Milletimiz devletine, vatanına, değerlerine, milli irade-
sine; millet ve devletimizin birlik, bağımsızlık ve bekasına
hayatı pahasına sahip çıkma azim, kararlılık ve gücündedir.
Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bir darbe gi-
rişiminin çok daha ötesinde kötü emeller taşıyan bu girişi-
me o gece gereken yanıtı layıkıyla vermiştir.
Başta bilim ve teknoloji olmak üzere, her alanda güçlü ve
lider bir ülke olma hedefiyle politika ve faaliyetlerine yön
veren TÜBİTAK, sorumluluğunun bilincinde olarak bu hede-
fe ülkemizi taşımak için var gücüyle çalışmaktadır. TÜBİTAK
olarak inanıyoruz ki, başta bilimve teknoloji olmak üzere her
alanda milletçe el ele verip kenetlendiğimiz zaman, başara-
mayacağımız hiçbir şey yoktur. Tıpkı FETÖ darbe girişimin-
de olduğu gibi, ülkemizi karanlığa, çatışmaya sürükleyecek
her türlü etkene omuz omuza verip karşı durduğumuz ve
milletimizi, devletimizi, ülkemizi bilim, teknoloji, sanat,
edebiyat gibi alanlarda yükseltecek proje ve çalışmala-
ra odaklandığımızda, bu amaç doğrultusunda bir araya
geldiğimizde, önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. TÜ-
BİTAK gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize bilimin ve
teknolojinin yeşereceği ortamları hazırlamak için şimdiye
kadar var gücüyle çalışmıştır, şimdiden sonra da daha bü-
yük bir şevkle çalışmaya devam edecektir.
TÜBİTAK’ın, bilim ve teknoloji alanında üstlendiği amiral
gemisi rolü hepimizin malumu. Bu durum, hain terör örgütü
FETÖ’nün kurumumuza sızmak için gösterdiği çabanın ne-
denini açıkça gözler önüne sermektedir. Şunu hatırlatmak
isteriz ki, TÜBİTAK FETÖ ile mücadeleyi en erken başlatıp,
en yoğun biçimde sürdüren kurumların başında gelmiştir.
TÜBİTAK bu hain terör örgütü ile mücadelesini, darbe giri-
şiminden de önce başlatmıştır. Bünyesindeki hain unsur-
lardan temizlenmiş olarak, yeni TÜBİTAK, 2023 hedeflerine
doğru yepyeni proje ve çalışmalarla ülkemizin bilim, tekno-
loji, yenilik camiasına önderlik etmektedir. Bilim, teknoloji
ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız, böylece
bu kutsal ülke için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ve
canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin emanetine sahip
çıkacağız.
Bu vesileyle, TÜBİTAK olarak bir kez daha, 15 Temmuz ge-
cesi bir kahramanlık destanı yazan ve azmiyle, iradesiyle,
dayanışmasıyla o karanlık geceyi “Demokrasi ve Milli Birlik
Bayramı”na çeviren milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
15 Temmuz Şehit ve Gazilerimizi Unutmayacağız...
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook