TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK’ın tüm süreçlerinin bir bütün olarak değerlendiril-
diğinde bugüne kadar araştırma kapasitesinin oluşumuna
yönelik önemli destek sağladığına ve bu sürece ciddi kat-
kılarının olduğuna dikkat çekti. TÜBİTAK Başkanı konuş-
masında şunları kaydetti: “Araştırma kapasitesi gelişmeden
araştırmadan çıktı elde etmek mümkün değil ama artık
önümüzdeki hedef, bizden beklenen hedef ve çıktı odaklı
araştırma süreçlerini yönetmek” dedi. Türkiye’de, “Ülkede
araştırma ve araştırmacı destekleyen hangi kurum var?” de-
nildiğinde akla gelen ilk kurumun TÜBİTAK olduğuna işaret
eden Prof. Dr. Mandal, özellikle ülkenin 2023 yılı hedefleri
kapsamında sorumluluklarının farkında olduklarını vurgula-
dı. Araştırma ekosisteminde kapasite geliştirmenin önemli,
ancak yeterli olmadığının altını çizen Prof. Dr. Mandal, yeni
TÜBİTAK’ın süreçleri daha fazla hedef ve çıktı odaklı yönet-
meyi hedeflediğini belirtti.
Prof. Dr. Mandal ayrıca konuşmasında şunları kaydetti:
“Hem destek programlarımızda hem de merkez ve ensti-
tülerimizde gerçekleştirilecek araştırma çalışmaları kap-
samına ben, yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemimizde, yeni
bakanlığımız yapılanmasında, yeni TÜBİTAK’ı bu şekilde
konumlandırıyorum. Yeni TÜBİTAK olarak temel amacımız;
nitelikli bilgi üreten nitelikli insan yetiştirmek. Bunun içinse
artık girdi değil, çıktılarımızla değerlendirilecek, araştırmayı
desteklerken araştırmayı yönetmekle görevli bir TÜBİTAK.”
Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planında yeni TÜ-
BİTAK’ın önerilerinin bu kapsamda geliştirildiğini belirten
Prof. Dr. Mandal, “100 günlük eylem planında her kurumdan
beklenen katkılar var, biz de kendi katkılarımızı bakanlığımı-
za sunduk. Bunların büyük çoğunluğunun uygun görüldü-
ğünü ve Cumhurbaşkanlığımıza aktarıldığını biliyoruz”dedi.
“İddialı Hedefleri Olan Kurumlar, Ancak Özverili ve Aidi-
yeti Yüksek Çalışanlar ile Başarıya Ulaşır.”
TÜBİTAK Başkanı: “Yeni TÜBİTAK olarak ülkemizin kısa,
orta ve uzun vadede beklenen hedeflerine ancak birlikte
çalışarak ve birlikte başararak ulaşabileceğiz. Bu kapsamda,
yeni dönemde insan kaynakları süreçlerimizde yüksek per-
formansla çalışmayı ve katkı sağlamayı özendiren bir süreç
içinde olacağız” dedi. Prof. Dr. Mandal ayrıca TÜBİTAK’ın
5.115 çalışanı olduğunu, bunların 2.818’in kadrolu, 2.297’si-
nin proje personeli olduğunu belirtti. TÜBİTAK Başkanı
konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “İddialı hedefleri olan
kurumların, ancak özverili ve aidiyeti yüksek çalışanları ile
başarıya ulaşacağından hiç şüphe yok. Bu kapsamda hizmet
ve katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından 25, 30, 35. yılını dolduran ve 35
yıl üzeri çalışma süresi olan kurum çalışanlarına, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal tarafından plaket takdim edildi.
ş Yıl Dönümü Töreni
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook