TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 4

4
Bülten
2018
TEMMUZ
TÜBİTAK’ın 55. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal’ın katılımlarıyla tören düzenlendi. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı, dünyanın büyük bir değişimden geç-
tiğini ve bu değişimin merkezinde bilimden beslenen tek-
nolojilerin bulunduğunu fakat bu anlayışın da artık yeterli
olmadığını anlattı. Bakan Varank “TÜBİTAK’ı gelecek planla-
rımızın merkezinde bir konumda görüyoruz” diye konuştu.
TÜBİTAK’ın tüm birikimini, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaş-
tıracak “milli teknoloji hamlesi” için seferber edeceklerinin
altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, han-
tal ve statik değil, aksine esnek ve dinamik bir kurum oluş-
turmak için kollarını sıvayacaklarını dile getirdi.
“4. Sanayi Devrimi, Üretim Süreçlerini Kökten Değiştirdi”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin bi-
lim, sanayi ve teknoloji politikasının merkezine bu kavram-
ların konulacağına dikkati çekerek şöyle devam etti: “KOS-
GEB ve TÜBİTAK desteklerini, teknoloji odaklı girişimlere ve
KOBİ’lere yönlendirmeye devam edeceğiz. Dijital rekabette
geriye düşmemek için altyapının tesisi, nitelikli Ar-Ge faali-
yeti, nitelikli insan kaynağının artırılması gibi konularda titiz
ve planlı çalışmaları hayata geçireceğiz”
“TÜBİTAK’ın Kapılarını Ardına Kadar Açacağız”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi ve
teknolojinin bütün alanlarına ilişkin politikaları, dijital
sanayinin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, milli
teknoloji hamlesi anlayışıyla belirleyeceklerini söyledi. Bilim
ve teknolojiyi ülkeyi geleceğe taşıyacak tali yol değil, ana yol
olarak görmek istediklerini belirten Bakan Varank TÜBİTAK’ı
bilgi üretme sürecinin en önemli enstrümanlarından biri
olarak organize edeceklerini dile getirerek şöyle konuştu:
“Hızla değişen ve dönüşen dünyada elbette en önce TÜBİ-
TAK kendini sadeleştirmeli ve güncellemeli. Firmalarımız,
bilim dünyamız, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için
çözüm ortağı bir TÜBİTAK inşa edeceğiz. Ar-Ge teşviklerin-
deki ve desteklerindeki süreçleri kısaltacağız. Nitelikli insan
kaynağımız için TÜBİTAK’ın kapılarını ardına kadar açacağız.”
“Bilim, Teknoloji ve Sanayide AtılımDönemi”
Bakan Varank, yeni dönemde bilim, teknoloji ve sanayi
politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları
kaydetti: “TÜBİTAK’ın birikimi, Türkiye’nin birikimidir. TÜBİ-
TAK’ın gücü, Türkiye’nin gücüdür. Kıymetli bilim insanları-
mızla, üniversitelerimizle, araştırmacılarımızla, girişimcile-
rimizle el ele vereceğiz ve ülkemizi bilimle daha da ileriye
taşıyacağız.”
TÜBİTAK’ın 1963 yılından bu yana önemli çalışmalar ger-
çekleştirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Mandal, kurumun Türki-
ye’ye önemli katkılar sağladığını söyledi. TÜBİTAK Başkanı
TÜBİTAK’ın 55. Kurul
T Ü B İ T A K ’ ı n 5 5 . K u r u l u ş Y ı l D ö n ü m ü T ö r e n i
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook