TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 2

2018
TEMMUZ
İzmir Teknoloji Üssü İmza
Töreni Düzenlendi
TÜBİTAK’ın 55. Kuruluş Yıl
Dönümü Töreni
Sf.4
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. Hasan MANDAL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat SOLAK
Yazı İşleri
Ayşe Keskalan
M. Mustafa Güven
A. İlay Keskinkılıç
Bilge Nur Pembegül
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Grafik Tasarım
Semih Volkan Pişkin
Sf.6
BasımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 298 14 26
F: 0312 467 29 98
email:
06.07.2018
Salmat BasımYayıncılık Ambalaj San. veTic. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1 İskitler
Altındağ / Ankara
Tel: (312) 341 10 20 - 21 - 24
Baskı
Yayın Türü
Yaygın Süreli
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook