TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 18

18
Bülten
2018
TEMMUZ
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Ziyaret Etti
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Ziyaret Etti
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott,
Birleşik Krallık Türkiye Direktörü Cherry Gough ile birlikte
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a nezaket ziyaretin-
de bulundu.
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chil-
cott’un ziyareti esnasında, Türkiye ve Birleşik Krallık arasın-
daki bilim, teknoloji ve iş birliği faaliyetlerini güçlendirmeye
yönelik 2014 yılında başlatılan ve koordinasyonu TÜBİTAK
ile Birleşik Krallıktaki muadil kuruluşlar tarafından sağlanan
Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında yürütülen iş birlik-
lerinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Prof. Dr. Hasan
Mandal tarafından iş birliklerinin imzalanan hukuki metin-
lerden öteye giderek, uygulama safhasına geçmesinin öne-
mi vurgulandı. Söz konusu Fon konusundaki yüksek farkın-
dalık ve yoğun ilgi doğrultusunda, daha fazla çıktı odaklı ve
daha güçlü iş birliklerinin hedeflendiği ifade edildi.
Görüşmede, Prof. Dr. Mandal ayrıca, güçlü bir ortaklık için
araştırma yönetiminin de önemini vurgulayarak, bölgesel
kalkınma ve teknoloji transferi ile kapasite geliştirme, özel-
likle doktora bursu destekleri ile insan kaynağı kapasitesi
geliştirmenin önemini belirtti. Bu hususta, British Council
ile İngiltere’de doktora yapma imkânı sağlayacak yeni burs
programı çağrılarının açılmasına yönelik iletilen talep, Bir-
leşik Krallık Türkiye Direktörü Cherry Gough tarafından da
olumlu karşılandı.
Buna ilaveten, akademik iş birliklerinin yanı sıra güçlü sa-
nayi odaklı işbirlikleri tesis edilmesi hususunda fikir birliğine
varıldı. Görüşmede, son olarak Birleşik Krallık Türkiye Büyü-
kelçisi tarafından iki ülke yükseköğrenim kurumları arasın-
daki iş birliği ve Rolls Royce TÜBİTAK ortaklığının daha ileri
aşamalara taşınması konusundaki talepler dile getirildi.
Birleşik Krallık Büyükelçisi’nin ziyareti, iki ülke iş birliğinin
daha da ileriye taşınması konusunda karşılıklı niyetlerin bil-
dirilmesi ile sona erdi.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook