TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, başarılı doktora
öğrencilerine çifte burs imkânı sağlamak üzere, Yurt İçi Dok-
tora Burs Programları kapsamında yeni bir başvuru dönemi
açıldığını bildirdi. Prof. Dr. Hasan Mandal, “27 Temmuz’a ka-
dar açık olan program kapsamında TÜBİTAK yurt içi doktora
bursiyeri olmaya hak kazanan başarılı doktora öğrencilerin-
den başarı kriterlerini sağlayanlar, aylık 4.500 TL’ye kadar burs
alabilecek”dedi.
Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın Türkiye’nin 2023 yılı hedefle-
ri doğrultusunda, ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan
kaynağını geliştirme süreçlerine katkı sağlamaya devam
edildiğini, bu kapsamda yeni ve yenilikçi bir uygulama daha
başlatıldığını söyledi. Prof. Dr. Hasan Mandal, kurum olarak
bilimsel çalışmalara desteği en üst seviyeye getirmek için
büyük gayret gösterildiğini vurguladı. Yurt İçi Doktora Burs
Programları başvuru şartları hakkında bilgi veren TÜBİTAK
Başkanı, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 100/2000 doktora
bursunu ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burslarını
alan doktora öğrencilerinin, başarı ve performanslarına bağlı
olarak hemTÜBİTAK yurt içi doktora bursundan hemde diğer
kamu kurumlarının burslarından aynı anda yararlanabileceği-
ne dikkati çekti.
Aylık 4.500 TL’ye Kadar Burs
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, diğer kamu ku-
rumlarından aldıkları burslara ek olarak aynı anda TÜBİTAK
yurt içi doktora bursiyeri olma imkânından yararlanacak bur-
siyerlerde aranan şartları şöyle sıraladı: “Doktora bursiyerleri-
mizin makalelerinin, uluslararası alan indekslerince taranan
ya da TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAK-
BİM) TR dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış
olması gerekiyor. Yine, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve
tam metni basılmış sözlü bildirisi olup olmadığına bakılıyor.
Ayrıca, bursiyerlerin Yurt İçi Doktora Burs Programları çağrı-
sına başvuru tarihinin son günü itibari ile en az 1 yıl TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) ya da Araş-
tırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bursiyeri olarak
bir projede yer almış olması şartı aranıyor.”
Prof. Dr. Mandal, doktora bursiyerlerinin, söz konusu ba-
şarı ölçütlerinden en az ikisini sağlaması durumunda, TÜBİ-
TAK’tan da burs almaya hak kazanacaklarını dile getirdi. Yurt
İçi Doktora Burs Programlarına 27 Temmuz’a kadar başvuru-
labileceğini belirten TÜBİTAK Başkanı, program kapsamında
başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencilerinin aylık 4.500
TL’ye kadar burs alabileceğini kaydetti.
TÜBİTAK’tan Doktora Öğrencilerine Maaş Gibi Burs
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook