TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 10

10
Bülten
2018
TEMMUZ
5 G Y e n i N e s i l H a b e r l e ş m e T e k n o l o j i l e r i İ m z a T ö r e n i
Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Hasan Mandal, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan,
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve HTK Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Çelik’in katılımlarıyla düzenlenen 5GYeni
Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni TÜBİTAK Feza Gür-
sey Salonunda gerçekleşti.
Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü, “sahipli Ar-Ge” kavramının önemine işaret ederek, 5G
konusundaki iş birliğinin buna önemli bir örnek teşkil ettiğini
söyledi. İş birliği kapsamında atılacak imzaların, “Dijital Türkiye”
hedefinin çok önemli bir halkasını oluşturduğuna dikkat çeken
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, “Dijital Türkiye” ile rekabet
gücü yüksek, dünyada adından her alanda söz ettiren bir ülke
konumuna gelmeyi başaracaklarını vurguladı. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı, Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4
büyüdüğünü ancak en büyük sorunun da cari açık olduğunu
söyledi. Cari açığı azaltmanın tek yolunun, teknoloji üretmek-
ten geçtiğine işaret ederek, ülke olarak buna odaklarını kaydet-
ti.
Bakan Özlü, 5G yeni nesil haberleşme teknolojileri geliştire-
cek 17 şirketi, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı üzerinden destekleyeceklerini aktararak, gelecek
dönemde 5G’ye ayrılan destekleri çoğaltacaklarını belirtti. Ge-
nişbant abone sayısı 2002 yılında 3 bin iken, bugün 69milyona
yükseldi. Cumhuriyetimiz 100. yılında, dijital dönüşümyolunda
çok önemli aşamalar kaydedeceğiz, hatta dijital dönüşümünü
tamamlamış birTürkiye’yi hepbirlikte inşa edeceğiz.Türkiye’nin
tek açığı vardır, teknoloji açığı, onu kapatmak için canla başla
çalışacağız”değerlendirmesinde bulundu.
Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,
5G konusunda kurum olarak kısa bir sürede büyük mesafe ka-
tettiklerini belirtirken, 5G yeni nesil haberleşme teknolojileri
için 10 üniversite, 17 firma, 3 operatör, 6 teknoloji geliştirme
bölgesi, 1 OSB ve 1 düzenleyici kuruluşun birlikte çalışacağını
anlattı. TÜBİTAK Başkanı daha önce üniversite, sanayi ve tekno-
park yöneticileri ile bir araya geldiklerini belirterek, Ar-Ge ge-
lişim hususunda ortaya çıkan en önemli anahtar kelimeleri şu
şekilde sıraladı: “Destek sistemi daha çok girdi odaklı tasarlan-
mış, çıktılar yeterince iyi ölçülmüyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
sonucu ticarileşme faaliyetleri oldukça zayıf. Son kullanıcı pro-
jelerde olmadığından ürün doğrulama yapılamıyor, teknoloji
tabanlı ürün pazarda yer bulamıyor. Büyük bütçeli Ar-Ge kon-
sorsiyumlarında projelere yönelik ara çıktılar üzerinde kontrol
noktaları oluşturulmasına izin veren aşamalı destek sistemi
bulunmuyor. Büyük şirketlerle kobiler arasında teknolojik yet-
kinlik anlamında bilgi asimetrisi mevcut, destekler çok disiplinli,
çok ortaklı Ar-Ge iş birliklerini özendirici değil, son kullanıcı ile
etkileşim içinde büyük çaplı projeler yaygın değil. Bunlar bizim
ülkemizde, hepimizin bildiği bu ekosistemin güçlüğü. Biz bu-
gün burada yalnızca 5G Teknolojisinin, yeni nesil teknolojinin
teknik boyutunun ötesinde TÜBİTAK açısından da bir iş yapma
modelini konuşuyoruz.” Prof. Dr. Hasan Mandal ayrıca üniversi-
te, kamu, sanayi iş birliğiyle yeni başarılara imza atacakları süre-
ci başlattıklarını kaydetti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fa-
tih Sayan ise bilişim sektörünün ülkelerin büyümelerindeki en
önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek, haberleşme alt-
yapısının da bunun bir unsuru olduğunu vurguladı. Konuşma-
ların ardından protokol imzalandı.
5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook