TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 3

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal İstanbul Gençlik Festivalinde
Gençlerle Bir Araya Geldi
Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası
TÜBİTAK MARTEK Ev sahipliğinde
Gebze’de Açıldı
Sf.10
Sf.8
Temiz Gelecek Fonu Tanıtım Etkinliği ve Ödül
Töreni”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü’nün de katılımıyla Ankara’da
düzenlendi.
Kırıkkale İl Kültür ve TurizmMüdürlüğü
Salonunda, “Ar-Ge Projeleri İmza Töreni”
düzenlendi.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları
Başkanlığı’nca düzenlenen Ortaokul
Öğrencileri Araştırma Projeleri Final
Yarışması Ödül Töreni, Kadir Has Kongre ve
Sanat Merkezinde düzenlendi.
İÇİNDEKİLER
4
6
8
10
12
14
16
18
19
20
20
21
21
22
22
23
24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
Yeni TÜBİTAK’ın Yeni Destek Programları Açıklandı
TÜBİTAK SAVTAG Tarafından Desteklenen Savunma ve Güvenlik Ar-Ge Projeleri İmzalandı
Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası TÜBİTAK MARTEK Ev sahipliğinde Gebze’de Açıldı
TÜBİTAKBaşkanı Prof. Dr. HasanMandal İstanbul Gençlik FestivalindeGençlerleBir ArayaGeldi
BM ve TÜBİTAK TEYDEB İşbirliğiyle Tasarlanan Temiz Gelecek Fonu Tanıtıldı; Temiz Teknoloji
Start-Up’larına Ödülleri Verildi
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve TÜBİTAK SAGE Arasında İşbirliği
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Ankara’da Yapıldı
TÜBİTAKBaşkanı Prof. Dr. HasanMandal 35.MühendislikDekanlar Konseyi ToplantısınaKatıldı
TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Arasında İşbirliği Proto-
kolü İmzalandı
ERANET Rus Plus Projesi Yenilik Çağrısı-Fonlayıcı Taraflar Toplantısı Bonn’da Gerçekleştirildi
Düzce BilimMerkezi İçin Protokol İmzalandı
TÜBİTAK’tan Görme Engellilere Özel Kitap
Pasaport ve Sürücü Belgelerinde Yeni Dönem
Öğrencilerimiz 35. Balkan Matematik Olimpiyatından Madalyalarla Döndü
TÜBİTAK BİLGEM, Malezya’da Savunma Fuarına Katıldı
23. Ulusal Ortaokul Bilimve 26. Ulusal BilimOlimpiyatları Birinci Aşama Sınavı Gerçekleştirildi
Araştırmacılar Ankara’da Avrupa Araştırma Konseyi Deneyimlerini Paylaştılar
Küresel Araştırma Konseyi Yedinci Toplantısı Rusya’da Gerçekleşti
LEAP-AGRI Genel Kurulu ve Fonlayıcı Kuruluşlar Toplantısı Lahey’de Düzenlendi
TÜBİTAKULAKBİMKoordinatörlüğündeÖzel Öğrencilere YönelikHazırlananProgramlar Tanıtıldı
Öğrencilerimiz ABD’den 3 Ödülle Döndü
Işıl Barlan İmmün Yetmezlikler Sempozyumu İstanbul’da Gerçekleştirildi
TÜBİTAK BUTAL ile Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Arasında
“Laboratuvarlararası İşbirliği Sözleşmesi” İmzalandı
TÜBİTAK BUTAL“OTEKON 2018”de Otomotiv Sektörüne Tanıtım Gerçekleştirdi
Otomotivde Uygulamalı Test Teknolojileri Eğitimlerine TUBİTAK BUTAL Katkısı
TÜBİTAK MAM’ın Geliştirdiği Teknolojiyle Gıdalardaki Aflatoksin Tespit Edilecek
TÜSSİDE TTK’yı Yeniden Yapılandıracak
Samsun’da Pardus ve Açık Kaynak Günleri Etkinliği Yapıldı
TÜBİTAK UME “Saudi Qualex” Fuarına Katıldı
Gaziantep, Giresun Ticaret Borsaları ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası ile IPA-INNOFOOD
Kapsamında Protokol İmzalandı
TÜBİTAK UME’den BIPM İşbirliğiyle Eğitim Semineri
TÜBİTAK MAM “Yatay Sondaj Teknolojisi” Toplantısına Katıldı
MAM-BOREN İşbirliğiyle Ülkemizin Bor Madeni Daha Verimli Kullanılacak
TÜBİTAK UME, GULFMET Genel Kurul ve Teknik Komite Toplantılarına Ev Sahipliği Yaptı
2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Başladı
DOKAPBölgesi’ndeKüçükbaşHayvancılıkKümelenmesi içinPaydaş Toplantıları Gerçekleştirildi
E-Rare 2018 Çağrısı Çağrı Yürütme, Ağ Oluşturma ve Bilimsel Değerlendirme Toplantıları
Sorrento’da Yapıldı
“Bridging Biobanks in MENA Countries to Promote Reserch and Healthcare” Sempozyumu
Gerçekleştirildi
PRIMA Genel Kurul Toplantısı Barselona’da Gerçekleştirildi
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Masaya Yatırıldı
TÜBİTAK BiGG’in Son Çağrısı Kapandı
“Genom Dizileme ve Biyoinformatik” Başlıklı “Biyoinformatik Forumu” Düzenlendi
Fikri Mülkiyet ve Patent Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi
12
14
16
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook