TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 2

2018
NiSAN
“1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı”
TÜBİTAK BİLGEM Tarafından
Düzenlendi
“2023’e Doğru TÜBİTAK
ile Geleceğe Bakış
Çalıştayı” TÜSSİDE’de
Düzenlendi
Sf.4
Sf.6
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. Hasan MANDAL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat SOLAK
Yazı İşleri
Ayşe Keskalan
M. Mustafa Güven
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Grafik Tasarım
Semih Volkan Pişkin
BasımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 298 14 26
F: 0312 467 29 98
email:
06.04.2018
Salmat BasımYayıncılık Ambalaj San. veTic. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1 İskitler
Altındağ / Ankara
Tel: (312) 341 10 20 - 21 - 24
Baskı
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook