TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 18

18
Bülten
2018
NiSAN
R u s y a i l e M e t r o l o j i v e U z a y U y g u l a m a l a r ı K o n u s u n d a İ ş b i r l i ğ i H a m l e s i
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Rusya Teknik
Fizik ve Radyo Mühendisliği Metroloji Enstitüsü (VNIIFTRI)
arasında, metrolojik işbirliği amacıyla 2017 yılının Ekim ayında
imzalananMutabakat Zaptının ardından,TÜBİTAK ve Savunma
Sanayi Müsteşarlığı (SSM) yetkilileri Rusya’da metroloji ve uzay
uygulamaları konusunda çalışma ortaklığının geliştirilmesine
yönelik bir dizi incelemelerde bulundu.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Orkun Hasekioğlu’nun
başkanlığında TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş, TÜ-
BİTAKUMEMüdürYardımcısı Doç. Dr. Ramiz Hamid ve SSMyet-
kilisi Mehmet Fatih Engin’in katıldığı ziyaret sırasında, özellikle
Milli Zaman ve Konumlama Sisteminin kurulması aşamasında
yapılabilecek ortak çalışmalar ve teknoloji transferiyle ilgili ger-
çekleştirilmesi planlanan faaliyetler masaya yatırıldı.
Ziyaretin ilk gününde Metroloji ve Teknik Düzenleme Fede-
ral Ajansı Başkan Yardımcısı Sergey Golubev başkanlığındaki
heyetle TÜBİTAK UME ve VNIIFTRI arasında zaman ve frekans
konusunda başlatılan işbirliğinin detayları görüşüldü. Rusya
Federal Teknik Mevzuat ve Metroloji Kurumu’nun (ROSSTAN-
DART) yetkilileri özellikle Rusya’nın geliştirdiği GPS muadili
konumlandırma sistemi olan Küresel Uydu Konumlandırma
Sistemi (GLONASS) ve diğer müşterilere verdiği hizmetler hak-
kında bilgi vererek TÜBİTAK UME’yle atomik saatler ve uygula-
maları kapsamında yakın işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.
ROSSTANDART aynı zamanda Türkiye Kalite Sisteminin ilgili
kurumlarının (TÜBİTAK UME, TSE, MSGM) faaliyetlerini de içe-
recek daha kapsamlı bir Mutabakat Zaptı imzalanmasını talep
etti.
Rusya Federal Uzay Kurumu (ROSCOSMOS) Başkan yardımcı-
sı Sergey Savelyev ve diğer yetkililerin de katılımıyla, Türkiye’de
Milli Zaman ve Konumlama (Navigasyon) Sisteminin kurulumu
kapsamında olası ikili işbirliği konuları ve bu kapsamda yapıl-
ması gereken idari ve teknik faaliyetler ve planlar görüşüldü.
Türkiye heyeti VNIIFTRİ EnstitüMüdürü Prof. Dr. Sergey Don-
chenko ve ekibi ile yaptığı toplantı sonrası, GLONASS uydu
sistemine zaman ve frekans izlenebilirliğini sağlayan zaman ve
frekans laboratuvarını, ulusal referans zaman üretim ve dağı-
tım laboratuvarını, Cs ve Rb atomik fountan saatleri ve Sr optik
saatleri laboratuvarlarını ve uydu alıcı test laboratuvarlarını zi-
yaret etti. Ayrıca lazer ile uyduların orbit hareketlerini tarayarak
kontrol eden optik sistemde yerinde incelendi.
VNIIFTRI yönetimiyle birlikte atomik saatlerin üretiminin
yapıldığı Vremya-Ch şirketi yerinde ziyaret edilerek hem en-
düstride hem de konumlama uydu sisteminde gerekli olan Rb
atomik saatleri ve H lazerlerinin üretimi ve bu sistemlerin Tür-
kiye’de üretilebilmesine yönelik teknoloji transferi konusunda
görüş alışverişinde bulunuldu.
Rusya ile Metroloji ve Uzay Uygulamaları
Konusunda İşbirliği Hamlesi
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook