TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK, Katar Uluslararası Denizcilik ve
Savunma Fuarına BİLGEM ve SAGE ile Katıldı
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani’nin himayele-
rinde Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Katar
Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’na (DIMDEX 2018),
TÜBİTAK’ı temsilen BİLGEM ve SAGE katıldı. 19 ülkeden 145
firmanın katıldığı fuarda Türkiye 39 firma tarafından temsil
edildi.
BİLGEM Savunma Alanındaki Yedi Ürününü Sergiledi
Katılımcı firmaların, deniz savunma sistemleri başta ol-
mak üzere havacılık, elektronik sistemler ve kara savunma
sistemlerindeki teknolojilerini sergilediği fuarda TÜBİTAK
BİLGEM yedi ürünle temsil edildi. BİLGEM alanında sergi-
lenen Milli Telsiz Ses Emniyet Cihazı, Emniyetli IP Terminal,
Gigabit Ağ Güvenlik Cihazı, Taktik Ağ Güvenlik Cihazı, TEM-
PEST Bilgisayar, Kriptolu USB Bellek Cihazı ziyaretçilere ta-
nıtıldı. Belarus, Endonezya, İtalya, Katar, Malezya, Pakistan
ve Umman heyetlerine, BİLGEM ve faaliyetleri üzerine bilgi
verildi. BİLGEM alanını ziyaret eden Genelkurmay Başkanı
Hulusi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan
Özbal’a, Milli Telsiz Ses Emniyet Cihazı ve Emniyetli IP Termi-
nal çözümleri hakkında bilgi verildi. Doha Büyükelçisi Fik-
ret Özer de BİLGEM’e nezaket ziyaretinde bulundu. BİLGEM
standını ziyaret eden Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir’e BİLGEM’in faaliyetleri ve planları anlatıldı ve
görüşleri alındı.
SAGE Sistem ve Alt Sistem Projelerini Sergiledi
Fuarda, kuruluşundan bu yana geliştirdiği sistem ve alt
sistem projelerini sergileyen SAGE, altyapıları ve insan kay-
naklarını tanıttı. TÜBİTAK SAGE’nin standını Milli Savunma
Bakanı Nurettin Canikli, Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi
Akar, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve
Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah’ın
yanı sıra birçok yabancı ülke sivil ve askeri yetkilileri ziyaret
ederek, devam eden ve sahada kullanılan projeler hakkında
bilgi aldılar.
Ayrıca Fuarın son günü Katar’daki Türk Birliğinde görevli
bir grup Türk Askeri Personel uğrayarak ülkemize selam ilet-
tiler.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook