TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 12

12
Bülten
2018
NiSAN
2 5 . U l u s a l B i l i m O l i mp i y a t l a r ı v e 2 2 . O r t a o k u l B i l i m O l i mp i y a t l a r ı Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
25. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve 22. Ortaokul Bilim Olim-
piyatları İkinci Aşama Sınavı sonucunda Antalya’da düzenle-
nen Ödül Töreni’nde 6 dalda toplamda 21 Altın, 47 gümüş,
74 Bronz madalya hak eden öğrencilere verildi. Madalya
alan öğrencilerimiz eğitimlerinin devamında burs ve çeşitli
oranlarda ödül ücreti almaya hak kazandı. Öğrencilerimizin
başarılarının karşılığı olarak ulusal ve uluslararası madalya,
para ödülleri ve lisans bursları, kazanılan madalya türlerine
göre kademeli olarak yeniden düzenlendi.
Öncelikle, ulusal madalya para ödülü önemli ölçüde art-
tırıldı. Altın madalya ödülü 5000TL, Gümüş madalya ödülü
4000 TL ve Bronz madalya ödülü 3000 TL’ye yükseltildi.
Uluslararası madalya kazananların para ödülü de güncel-
lendi. Buna göre, Altın madalya alanlara 15.000 TL, Gümüş
madalya alanlara 12.000 TL ve Bronz madalya alanlara ise
9.000 TL ödül verilecek.
Ayrıca, Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın madalya
alanlardan puan sıralamasında dünya Birincisi, İkincisi ve
Üçüncüsü olanlara 20.000 TL ilave para ödülü de verilecek.
Ulusal BilimOlimpiyatlarında madalya kazanan öğrencile-
rin burslarında da önemli yenilikler yapıldı. Ayrıntılı bilgilere
-
olimpiyat_burs_miktarlari.pdf
linkinden ulaşılabilir:
TÜBİTAK Ulusal Ortaokul BilimOlimpiyatları Nedir?
Ortaokula devam etmekte olan öğrencileri matematik
dalında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yete-
nekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren özel eğitim
olanakları sağlayarak gelişmelerine katkıda bulunmak ama-
cıyla her yıl ülke genelinde Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı
düzenlenmektedir. 2018 yılı itibariyle bilgisayar dalında da
başvurular alınacaktır.
25. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve 22. Ortaokul
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook