TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 18

18
Bülten
EKiM
2016
A P S C O K o n s e y T o p l a n t ı s ı İ s t a n b u l ’ d a Y a p ı l d ı
APSCO Konsey Toplan
Türkiye’nin, kurucu ülkelerden birisi olduğu, merkezi Pe-
kin’de (Çin Halk Cumhuriyeti) bulunan Asya-Pasifik Uzay İş-
birliği Örgütü’nün (APSCO) 10. Konsey Toplantısı, 5-8 Eylül
2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Ev sahipliğini yaptığımız 10. Konsey Toplantısına ülkemizi
temsilen TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu,
TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, TÜ-
BİTAK UZAY Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Yılmaz, TÜ-
BİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İliş-
kiler Müdürü Dr. Zeynep Arzıman Büyükboduk ve Dışişleri
Bakanlığımızı temsilen Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdür-
lüğü Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılı-
ğı’ndan Daire Başkanı Hande Sarı Asp katıldı.
Konseyin Başkanlığını İran Bilgi İletişim Teknolojileri Ba-
kan Yardımcısı ve İran Uzay Ajansı Başkanı Prof. Dr. Mohsen
Bahrami, Başkan Yardımcılığını Pakistan Uzay Ajansı Başkanı
Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütünün (APSCO) 10. Konsey Toplantısı 5-8 Eylül 2016 tarihlerinde İstan-
bul’da gerçekleştirildi
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook