TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 20

20
Bülten
MAYIS 2016
Kaldırma ve taşıma ekipmanları konusunda verimliliği ve
performansı artırmak üzere araştırma geliştirme çalışmala-
rı yapan PAK Ar-Ge, TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle geliştirdiği
“Rayda Yürüyen Karşı Ağırlıksız Döner Bomlu Vinç” Projesi
kapsamında, gemi inşa ve bakım tersanelerinin en büyük
ihtiyacı olan yüzer havuzlarda kullanılmak üzere, çok hafif
konstrüksüyonlu, %25 maliyetli, yük altında rayda yürüyebi-
len, döner bomlu fakat karşı ağırlığı olmayan vinç tasarladı.
PAK Ar-Ge Hizmetleri İmalat ve Ticaret A.Ş’den Elektronik
ve Haberleşme Yüksek Mühendisi Burçin Pak, proje ile ilgili
şu bilgileri verdi:
“Yüzer havuzlar, gemi bakımı için kullanılacakları zaman
su alarak batırılmakta ve gemi yüzdürülerek içerisine alın-
maktadır.
Daha sonrasında su boşaltılarak gemi yüzeye çıkarılmak-
tadır. Havuzun her iki tarafında bulunan döner bomlu servis
vinçleri tamir ve bakım işlemleri sırasında en önemli araçlar-
dır. Bu vinçler, havuz dışından alınan parçaları, bir ray üze-
rinde havuz boyunca ilerleyerek ve bomunu döndürerek
havuz içerisindeki gemiye aktarmakta kullanılır. Gemilerin
çok yüksek olması sebebiyle, genellikle bomları gemi üze-
rinden diğer tarafa ulaşamaz. Bu sebeple her iki tarafta birer
tane olmak üzere bir havuz için en az iki tane servis vinci ih-
tiyacı vardır. Döner bomlu ve rayda yürüyen vinçlerin en bü-
Gemi İnşa Sanayiimizin Modern Projeleri
yük problemi yük kaldırırken devrilmesini engellemek için
vincin arka tarafında karşı denge olarak kullanılan ağırlıktır.
Bu ağırlık sebebi ile vincin toplam ağırlığı ve maliyeti çok
artmaktadır. Projede, yüzer havuzlarda kullanılmak üzere
çok hafif konstrüksüyonlu, %25 maliyetli, yük altında rayda
yürüyebilen, döner bomlu fakat karşı ağırlığı olmayan vinç
tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir.”
Tasarımdan bilgisayar analizlerine, imalattan test aşama-
larına kadar tüm adımların üçüncü taraf akredite denetim
kuruluşu Fransız Loydu Bureau Veritas tarafından onaylanıp
sertifikalandırıldığını belirten Pak, karşı ağırlıksız sistemin
firmaları tarafından da patentlendiğini söyledi.
Proje sonrasında üç adet yeni yüzer gemi havuzu ve altı
adet vinç inşa edildiğini kaydeden Burçin Pak, havuzların
halen Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinde hizmet
verdiğini ifade etti. Havuzların yatırımmaliyetinin 15-25 Mil-
yon dolar arasında değiştiğine değinen Pak, tek bir havuzun
yaklaşık 600 kişi istihdam ettiğini söyledi.
Kullanıcı Ülkelerin Gereksinimlerine Göre Yeniden Düzen-
lendi
Tersane yatırımlarına yönelen Libya, Mısır, Katar gibi ülke-
lerin Ağırlıksız Servis Vinci ile ilgilendiklerini ancak, geliştiri-
len yürüyüş sisteminin bu ülkelerde sıkça karşılaşılan kum
D e s t e k l e G e l e n B a ş a r ı
2004 yılında kurulan ve çalışmalarını TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) bünyesinde yürüten
PAK Ar-Ge’nin faaliyet konuları; vinçler (krenler), kaldırıcılar, taşıma ve aktarma ekipmanları, çelik
konstrüksiyon, endüstriel otomasyon, kablosuz kumanda, sensör haberleşme sistemleri, görüntü işle-
me, tasarım yazılımları, insansız hava araçları.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook