TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 14

14
Bülten
OCAK 2016
G ö k t a ş ı Y a ğ m u r l a r ı n ı n E n Ü n l ü s ü G e r ç e k l e ş t i
Her yıl 13-14 Aralık tarihlerinde tekrarlanan ünlü göktaşı
yağmurlarından biri olan “İkizler (Geminid) Göktaşı Yağmu-
ru”, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) uzmanlarının destekle-
diği bir etkinlik ile Antalya’da gözlendi.
3200 Phaethon adlı göktaşının Güneş’e yakın geçişi sıra-
sında oluşan kalıntılarından Dünya’nın geçişi sırasında olu-
şan İkizler (Geminid) Göktaşı Yağmuru’nun bu yıl en yüksek
sayıda gözlenebileceği tarih 14 Aralık 2015, saat 20:00 ola-
rak hesaplandı.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden uzmanların destek ver-
diği Göktaşı Yağmuru, bir etkinlik ile 14 Aralık 2015 gecesi
Antalya’da gözlendi. Bu tarihte Ay’ın erken batması ve An-
talya’da havanın gözlem için çok uygun olması dolayısıyla
göktaşı yağmuru etkinliğine, Antalya Anadolu Lisesi’nden
çok sayıda öğrenci ve meraklı izleyiciler katıldı. Katılımcıla-
ra önce genel astronomi bilgileri ve göktaşı yağmuru göz-
lemleri konusunda bir bilgilendirme semineri verildi. Daha
sonra, etkinliğe katılan öğrenciler, havanın kararmasından
itibaren tüm gökyüzünde göktaşı sayımı yaptılar ve gecenin
sonunda yapılan değerlendirmelerden saatte yaklaşık 50
göktaşının gözlendiği kaydedildi.
Bu göktaşı yağmuru Antalya Saklıkent’te bulunan 2500
m yükseklikteki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin yüksek çö-
zünürlüklü gökyüzü kamerasından da (
tubitak.gov.tr/) tüm gece kaydedildi ve çok sayıda göktaşı-
nın halk arasında “yıldız izi” olarak bilinen görüntüsü tespit
edildi.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbı-
yık, Mars ile Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağındaki
cisimlerin veya Güneş Sistemini ziyaret eden kuyruklu yıl-
dızların zaman zaman gezegen çekimlerinden dolayı yö-
rüngelerinden çıkabildiklerini, böylece bu gökcisimlerinin
irili ufaklı parçalarının Güneş sistemine dağıldığını, bazıları-
nın Dünya üzerine düştüğünü ve bunların çoğunun da at-
mosferde yandığını söyledi. Prof. Dr. Kırbıyık, halk arasında
“yıldız kayması” olarak bilinen göktaşı yağmurunun, çıplak
gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve
bulutsuz havada izlenebileceğini belirtti.
Göktaşı Yağmurlarının
En Ünlüsü Gerçekleşti
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook