TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
GÖKTÜRK-2 Uzayda Üçüncü Yılını Tamamladı
Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü yerli uydusu GÖKTÜRK-2,
Uzay’da üçüncü yılını tamamladı. 18 Aralık 2012 tarihinde
uzaya fırlatılan uydu, 18 Aralık 2015 tarihi itibariyle dünya
etrafında 16 bin 35 tur attı, 7 bin 522 tane görüntü aldı ve 18
milyon 335 bin kilometre karelik alanı taradı.
TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ iş ortaklığıyla üretilen ve 2,5
metre çözünürlüğe sahip GÖKTÜRK-2, Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı Ahlatlıbel Yer İstasyonuna dünyanın dört bir ya-
nından görüntü gönderiyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rının uydu görüntü ihtiyaçlarını karşılayan GÖKTÜRK-2, uzay
alanındaki teknoloji ve gerekli alt yapının geliştirilmesinin
yanı sıra uzman insan gücünün yetişmesi imkânını da sağ-
ladı.
397 kilogram kütlesi ve 2,5 metre çözünürlüğü olan GÖK-
TÜRK-2 Uydusu, dünyada uygulanan uydu geliştirme yön-
tem ve standartlarına uygun olarak üretildi. GÖKTÜRK-2,
Türkiye ve civarından aldığı anlık görüntüleri Ankara’daki
yer istasyonuna gönderiyor.
Yerden 686 kilometre yükseklikte, güneşe eş zamanlı yö-
rüngeye yerleşen uydu, dünyanın herhangi bir noktasından
görüntü alabiliyor. Uydu, dünyanın çevresinde 98 dakikada
bir tur atıyor ve her turda Kuzey ve Güney Kutup Bölgesin-
den birer kez geçiyor.
Göktürk-2 tarafından çekilen İstanbul resmi.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook