TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bilişim Vadisi’nin birinci ve ikinci etabının altyapısının yüzde 90
oranında tamamlandığını, Kasım ayında altyapının tamamını bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bilişim Vadisi Hızla Yükseliyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’nin
Gebze ilçesine bağlı Muallim Köy’de kurulması planlanan ve
inşaatı devam eden BilişimVadisi’nde incelemelerde bulun-
du.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Işık, birinci
etapta bina, kuluçka merkezleri ve diğer müştemilatın ha-
yata geçmesiyle birlikte 2016’da büyük ve orta ölçekli firma-
lara yer tahsisine başlamayı hedeflediklerini belirtti.
“2016 Mayıs’tan itibaren burada her gün gelişen, büyü-
yen bir BilişimVadisi göreceğiz”diyen Işık, “Türkiye’nin bilim
ve teknolojisine, Ar-Ge ve inovasyonuna katkı veren bir va-
diyi görmüş olacağız. Firmalardan şu anda müracaatlar var.
Müracaatları değerlendirirken dikkate alacağımız kriterleri
arkadaşlarımız yürütüyorlar. Kasım ayı içerisinde değer-
lendirme kriterlerimizi net olarak ortaya koyduktan sonra
firmalarımızı bu kriterlere göre değerlendirmeye alacağız”
ifadesini kullandı.
Firmaların yoğun talepte bulunduğuna dikkat çeken Işık,
Bilişim Vadisi konseptine en uygun ve Türkiye’nin Ar-Ge ve
inovasyona en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri firma-
lara öncelikle yer tahsisi yapacaklarını kaydetti.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook