TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
rini buldu. 2007 yılında ilk kez, Bilim Ödülü eşdeğeri olarak,
yurtdışında yerleşik bilim insanlarımız için oluşturulan
“TÜBİTAK Özel Ödülü” kategorisinde ödüller verildi. Yine
2007 yılında, ilk kez sosyal ve beşeri bilimler ödül verilen
alanlar kapsamına alındı. Ancak bu alanın ilk ödülleri 2008
yılında sahiplerini buldu. TÜBİTAK Ödülleri, 2007 yılından bu
yana Cumhurbaşkanlığı makamının himayesinde düzenle-
nen törenlerle sahiplerini buluyor.
2015 Yılında Ödül Kazanan
Bilim İnsanları
TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2015 yılında 4 Bilim Ödülü, 1 Özel
Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesini kararlaştırdı. 2015 yılın-
da TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.
Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzey-
de önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanları-
na verilmekte olan Bilim Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı
50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim
Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.
Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel
Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası
düzeyde katkıda bulunmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı olan hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için
2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratın-
dan oluşuyor.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulus-
lararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek nitelik-
lere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk
gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına
veriliyor. Teşvik Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 20.000 TL,
gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.
TÜBİTAK Ödülleri, 2007 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı makamının himayesinde düzenlenen törenlerle
sahiplerini buluyor.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook