TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
hın İlk Işıklarına Kadar
G
ğini belirten Özışık, bu verilerle tezler, makaleler ve yayınlar hazırlan-
dığını dile getirdi.
"Gördüğümüz evren nasıl oluştu"
Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Halk İstasyonu'nda vatandaşların her salı ve perşembe gökyüzünü
izleyebileceğini bildiren Özışık, merkezin yılda 3 bin ziyaretçiyi ağır-
ladığını ve burada soruları cevaplandırmaya çalıştıklarını söyledi.
Zaman zaman ilginç sorular gelebildiğini dile getiren Özışık şöyle
konuştu:
"En çok sorulanlardan biri 'Gördüğümüz evren nasıl oluştu?' oluyor.
Basit şekilde 'büyük patlama' konusunda bilgi veriyoruz. Her şeyin
tek bir nokta içinde olduğunu anlattığımızda gelen soru da 'O nokta
neredeydi?' oluyor ki bilim o noktada aciz kalıyor. Ancak bence çok
güzel bir soru. Bunun ardından gelen en popüler soru da 'Gökyüzün-
de hareketli parlak bir cisim vardı, gördünüz mü?' şeklinde oluyor.
Ancak biz onun parlak bir gezegen olabileceğini söylüyoruz. Çünkü
gökyüzünde, profesyonel ve amatör astronomların, uzayı ve yeri izle-
yen uyduların gözüne çarpmayacak ancak halkın göreceği parlak bir
cisim olma olasılığı çok az. Ancak insanların gökyüzü ve astronomiye
ilgileri, sorular UFO sorusu olsa bile bizi memnun ediyor."
"Antalya'da ışığın yüzde 30'u
gökyüzüne savruluyor"
Özışık, gözlemevlerinin yüksek tepelere yapılmasının en önemli
nedeninin şehir ışıkları, hava kirliliği, toz gibi etkenlerden kaçmak
olduğunu belirtti. Antalya'nın her geçen gün gelişmesiyle burada-
ki gözlemevi şartlarının da değiştiğine işaret eden Özışık, "Antalya,
1990'lı yıllardaki kadar küçük kalmadı. Dolayısıyla bizim kuzeydoğu
ufkumuzu etkiledi. O bölgedeki bilimsel çalışmalar ışık kirliliğinden
etkilendi. Bunun ekonomiye de büyük zararı var. Yaptığımız çalışma-
lara göre, Antalya'da ışığın yüzde 25 ila 30'u adeta gökyüzüne savru-
luyor" dedi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook