TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 14

14
Bülten
EKİM 2015
A
ntalya Saklıkent'teki 2 bin 500 rakımlı Bakırlıtepe'de kurulu TÜBİ-
TAK Ulusal Gözlemevi'nde görevli uzmanlar, geceden sabahın ilk
ışıklarına kadar gözlem yapıyor.
Saklıkent'teki gözlemevinde 150 santimetre çapıyla Türkiye'nin en
büyük teleskobu bulunuyor. Gözlemevindeki uzmanlar, çalışmalarını
hem gündüz hem gece yürütüyor.
Gözlemevinde 150, 100, 60 ve 40 santimetre çaplarındaki 4 teles-
kop aracılığıyla gök cisimlerinin ışıklarını inceleyen bilim insanları,
elde ettikleri verilerle ulusal ve uluslararası çalışmalara imza atıyor.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Başuzman Araştırmacı Dr. Tuncay Özışık,
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin çalışmalarının 1970'li yıllarda başladı-
ğını söyledi. 1980'lerde yer seçiminin gerçekleştirildiğini belirten Özı-
şık, ardından 1997'de biri 40 santimetre, diğeri 1,5 metre çapında iki
teleskopla çalışmalara başlandığını dile getirdi.
Bugün gözlemevi yerleşkesinde, değişik çap ve özelliklere sahip,
farklı alanlarda kullanılan 4 teleskop bulunduğunu ifade eden Özışık
şunları kaydetti:
"İkisi kendi kendine çalışan biri 60, diğeri 40 santimetre çaplı ro-
botik teleskop var. Yani herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan bil-
gisayar kontrollü çalışıyorlar. Bunun dışında 1 metre çaplı, dünyaya
yaklaşan astroitler üzerine çalışmalar yapılan bir teleskop yer alıyor.
Bu teleskobu, gerek Antalya şehir merkezindeki TÜBİTAK Ulusal Göz-
lemevi idari bürosu, gerekse proje sahipleri kendi üniversitelerinden
uzaktan bağlanarak kullanmaktadırlar. 1,5 metre çaplı dördüncü te-
leskop da tam otomatik ve gözlemevi yerleşkesindeki merkez bina-
dan kontrol ediliyor."
Antalya şehir merkezindeki idari büro çalışanlarıyla gözlemevinde
67 kişinin 7/24 esasına göre görev yaptığını bildiren Özışık, "TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi'nin asıl hizmet alanı, Türkiye'deki üniversitelerin as-
tronomi ve astrofizik bölümlerine teleskop zamanı sağlamak. Bize yıl
içinde gönderilen projeler arasından seçilenler için teleskop zamanı
tahsis ediliyor ve araştırmacıların gerek buraya gelmesi gerekse ro-
botik teleskoplarla gözlenmesi istenen alanları bize bildirmesiyle bu
gözlemler yapılıyor" dedi.
Gözlemlerin ardından elde edilen verilerin ilgili kişilere gönderildi-
Ulusal Gözlemevi'nde Sab
Gözlem Yapılıyor
T
U l u s a l G ö z l e m e v i ’ n d e S a b a h a K a d a r G ö z l e m Y a p ı l ı y o r
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook