TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 28

28
Bülten
İslam dünyasının liderlerinin katılımıyla gerçekleşen ve
1995 yılından bu yana Türkiye’de düzenlenen 18’inci Ulusla-
rarası İş Forumu Kongresi “Paradigma Kayması: Yeni Finansal
Yönelimler” temasıyla toplandı. Fuarın açılışını Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.
Fuarın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, demokrasimiz her geçen gün daha ileri
standartlara ulaştiğini ifade ederek, “Türkiye küresel ekono-
minin parlayan yıldızıdır” dedi. Erdoğan konuşmasında, “Biz
zulüm ve adaletsizlik üzerine hiç bir şekilde medeniyet inşa
edilemeyeceğine inanan bir toplumuz. Lüks araç sahipleri-
nin benzin depolarına benzin ta-
şımak için insanlar ölüyorsa ora-
da medeniyetten bahsedilemez.
On binlerce km uzaktan batı ül-
keleri niye buraya geliyor. Dünya
istese Irak'taki Suriye'deki sorun-
ların çözümü için adım atabilir.
15. MÜSİAD
Uluslararası Fuarı
İstanbul’da her iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD Uluslararası Fuarı, bu yıl 15’inci kez İstanbul CNR Expo
Center’da 26–30 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Bir avuç petrol için insanların ölümüne karşı kayıtsız kalanlar,
yaşadıkları toplum içinde büyük bir yanlışı yapıyorlar” şek-
linde konuştu.
15’inci MÜSİAD Uluslararası Fuarı, İstanbul’da iki yılda bir
Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından
düzenlenen, Asya’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Afrika ülke-
leri ve Türkî Cumhuriyetlere kadar uzanan bir coğrafyadaki
yabancı şirketlerin ve işadamlarının katılımı ile gerçekleşti.
Fuar, bu yıl 500 yerli ve yabancı katılımcı firmayı, 102 ülke-
den 7 bin seçkin işadamını, 200 bin yerli ziyaretçiyi ağırladı.
MÜSİAD 15. Uluslararası Fuarı’nda yer alan TÜBİTAK stan-
dında TÜBİTAK çalışmaları ve
projeleri sergilendi. TÜBİTAK
standı yerli ve yabancı heyet-
lerin uğrak yeri oldu. Ziyaret-
çilere, TÜBİTAK ve enstitüleri,
çalışılan konular ve yapılan
projeler hakkında bilgi verildi.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook