TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 11

11
TÜBİTAK Destekleri
liyoruz. 10 proje yapan bir araştırma veya öğretim görevlisi 100
bin liradan 1 milyon liraya kadar destek alabilir. Bizim isteğimiz,
bütün öğretim üyelerimiz, hiç olmazsa bir tane proje yapsın"
şeklinde konuştu.
Altunbaşak, araştırma yapmak isteyen her araştırma görevli-
sinin önünün açık olması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin
şu anda araştırmaya ayırdığı kaynaklar dünyanın hiçbir yerinde
olmadığı kadar iyi. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar cömert bir
sistemin olduğunu görmedim. Üniversitelerin bütçesinde araş-
tırma çok büyük bir yer tutuyor. Her bütçede, yüzde 50 oranında
konum listesi payı çıkarttık ve bu direkt rektöre gidiyor. Rektör,
bunu Ar-Ge konusunda istediği gibi harcayabiliyor. Proje getiren
öğretim üyesi bundan sonra değerli hale gelecek. Proje getiren
bir araştırmacının yöneticiler gözündeki değeri bundan sonra
giderek artacak" dedi.
Türkiye'nin hedefleri olduğunu sözlerine ekleyenTÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, "Kendi uçağımızı, otomobilimizi
ve buna benzer unsurları kendimiz yapmayı hedefliyoruz. Bunlar
güzel hedefler ve bu hedeflere varabilmek için her türlü deste-
ği vermeye hazırız. Bunun iki türlü anlamı var; Birincisi ülkenin
hedefleri doğrultusunda konuyu biz belirliyoruz. İkincisi ise ekip
çalışması istiyoruz. Bundan sonra tek kişinin yaptığı projelerden
ziyade insanların beraber çalıştığı sistem projelerine ihtiyaç var.
Bu ihtiyaçları karşılamak için çeşitli teşvikler düzenliyoruz" diye-
rek konuşmasını tamamladı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44
Powered by FlippingBook