TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 8

8
Bülten
2014 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı
Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası
düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim
insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2014 yılı
ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından
oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma des-
teği de veriliyor.
Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan
Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime
uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor.
Özel Ödül için 2014 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın pla-
ket ve ödül beratından oluşuyor.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte
uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek
niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği
yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim
insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2014 yılı ödül
miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından
oluşuyor.
2014 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü, Özel Ödül ve Teşvik
Ödülü kazanan tüm araştırmacılarımızı kutluyoruz.
2014 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme
çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2014 yılında 3 Bilim Ödülü, 2 Özel Ödül ve 14 Teşvik
Ödülü verilmesine karar verildi. Bu yıl için TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.
BİLİM ÖDÜLÜ
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Timur DOĞU
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. H. Fahrettin
KELEŞTEMUR
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Zeynep AYCAN
ÖZEL ÖDÜL
Temel Bilimler
Doç. Dr. Çağan
H. ŞEKERCİOĞLU
Sağlık Bilimleri
Prof. Hayat ÖNYÜKSEL
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Temel Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Bülend ORTAÇ
Doç. Dr. Emrah ÖZENSOY
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Özgür Barış AKAN
Yrd. Doç. Dr. Özgür ERGÜL
Doç. Dr. Önder ÖZGENER
Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN
Yrd. Doç. Dr. Tamer UYAR
Doç. Dr. Hüsnü Emrah ÜNALAN
Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Mehmet CANSEV
Doç. Dr. Mehmet KANBAY
Prof. Dr. A. Mecit KANTARCI
Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Fuat BALCI
Doç. Dr. Bahar RUMELİLİ SANCAK
2014 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini
Kazanan Bilim İnsanları
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44
Powered by FlippingBook