TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 7

TÜİK’in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kal-
kınma Bakanlığı, TÜBA, TTGV, KOSGEB ve üniversiteler katkı
sağladı.
144 Üniversite Değerlendirmeye Alındı
Endeks kapsamında 50 ve üzeri öğretim üyesi olan 144
üniversite hesaplamaya dahil edildi. Bu yıl, ilk 10’a bir yeni
üniversite dâhil olurken, ilk 10’daki 8 üniversitenin yeri bir
önceki döneme göre değişiklik gösterdi. Aynı şekilde ilk
20’ye 2; ilk 50’ye 4 yeni üniversite dâhil oldu.
2014 Yılı İlk 10 Sıra
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
TOBB ETÜ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Selçuk Üniversitesi
2013 Yılı İlk 10 Sıra
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Özyeğin Üniversitesi
Koç Üniversitesi
TOBB ETÜ
Hacettepe Üniversitesi
2012 Yılı İlk 10 Sıra
Sabancı Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Koç Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
TOBB ETÜ
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook