TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 6

T
ÜBİTAK’ın, ilk kez 2012’de hazırladığı Girişimci ve Yeni-
likçi Üniversite Endeksi ile her yıl, Türkiye’nin en girişim-
ci ve yenilikçi 50 üniversitesi belirleniyor. 2014 yılı en-
deksi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından
açıklandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu ve Genel Sekreter Arif
Koyuncu’nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında
konuşan Bakan Işık, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
ile girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını, böy-
lece girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedeflediklerini
belirtti. Endeksin üniversitelerin eğitim kalitesini veya en iyi
üniversiteyi belirlemediğine işaret eden Işık, "Bu, tamamen
girişimci ve yenilikçi üniversite endeksidir. Özellikle bu en-
deksle girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını,
böylece girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.
Birinciliği ODTÜ Elde Etti
Değerlendirmeye alınan üniversite sayısının bu yıl 144'e
çıktığını anlatan Işık, bünyesinde 50'den az akademisyen
bulunan üniversitelerin endekse dahil edilmediğini ifade
etti. 6 aylık çalışmanın ardından sıralamanın belli olduğunu
bildiren Işık, "Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yine birincilik
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin. Üniversitemizi tebrik edi-
yorum" diye konuştu.
Sıralamada ikinciliği yine Sabancı Üniversitesinin aldığını
açıklayan Işık, geçen yıl 4. sırada yer alan Boğaziçi Üniver-
sitesinin bu yıl 3. sıraya yerleştiğini söyledi. Puanların daha
da yükselmesi dileğinde bulunan Işık, Anadolu'daki üniver-
sitelerin de kendi yapılanmalarını "girişimci ve yenilikçi üni-
versite" anlayışına göre revize etmesi ve endekste daha üst
sıralara yerleşmesi gerektiğini ifade etti.
Üniversiteler 23 Göstergeye Göre Sıralandı
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler,
bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet
havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kül-
türü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23
göstergeye göre sıralandı. 23 göstergeden oluşan endeks
kapsamında yaklaşık 900 bin hücrelik veri seti 6 aylık yoğun
bir çalışma sonunda toplandı ve çeşitli kontrollere tabi tutu-
larak değerlendirmeye alındı.
Bu sene üçüncüsü açıklanan endeks çalışmalarına, YÖK ve
6
Bülten
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...44
Powered by FlippingBook